+31(0) 74 750 8858 info@vaassen.net
English

Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid

Wat houdt de UPV precies in?

Met de UPV voor textiel worden producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, recycling, het hergebruik en de afvalfase van de producten die zij op de Nederlandse markt brengen. Er worden wettelijke en handhaafbare doelstellingen opgelegd aan producenten met betrekking tot voorbereiding voor hergebruik en recycling. De UPV vergroot hiermee de circulariteit.

 • Recycling is de nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel en met inbegrip van het opnieuw verwerken van organische afvalstoffen.
 • Hergebruik is elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

 

Wie is verantwoordelijk?

Textielproducenten en importeurs van textielproducten zijn verantwoordelijk. Zij moeten na gebruik afgedankte producten innemen en ervoor zorgen dat deze zo hoogwaardig mogelijk (tenminste volgens de doelstellingen van de UPV) worden verwerkt. Omdat zij hiervoor de kosten dragen ontstaat er een prikkel om textielproducten op de markt te brengen die beter kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Een importeur wordt ook als producent gezien als hij textielproducten uit het buitenland inkoopt en in Nederland in de handel brengt.

Is er sprake van een niet in Nederland gevestigde producent die op afstand textielproducten op de Nederlandse markt brengt bijvoorbeeld via e-commerce dan is deze producent verplicht een Nederlandse gemachtigde aan te wijzen die hem wijst op de verplichtingen uit de UPV.

Uitvoering en rapportageverplichting

Producenten en importeurs van textiel zijn verplicht jaarlijks op te geven hoeveel textiel (in kilogrammen) zij op de Nederlandse markt hebben gebracht. Dat betekent ook dat de hoeveelheden die een bedrijf in Nederland importeert om vervolgens weer te exporteren niet onder het beleid vallen. En zij zijn jaarlijks verplicht te rapporteren over het nakomen van de vastgelegde doelstellingen. De doelstellingen gelden voor 2025, waardoor de producent nog enkele jaren de tijd heeft om zich voor te bereiden op de uitvoering.

Welke textielproducten valt wel onder de UPV?

 • Consumentenkleding;

 • Bedrijfskleding;

 • Bedlinnen;

 • Tafellinnen;

 • Huishoudlinnen (Handdoeken en theedoeken).

 

Welke textielproducten valt niet onder de UPV?

 • Schoenen, tassen en riemen;

 • Producten die niet in de handel zijn gebracht;

 • Dekens;

 • Vitrages, gordijnen en rolgordijnen;

 • Zakken;

 • Bekleding, zeilen en tenten;

 • Dweilen, vaatdoeken, poetsdoeken en stofdoeken.

Wanneer gaat deze wet in?

 

De uitgebreide producenten verantwoordelijkheid besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Hoofddoel van de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid

Is het verminderen van de milieudruk binnen de textielketen door een proces in gang te zetten dat naar een circulaire keten toewerkt. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moet de waarde van kleding terug op de markt gaan zetten en voor een langere levensduur van kledingstukken gaan zorgen. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling.

 

Doelstellingen


Doelstellingen voor 2025:

 • 50% van de in de handel gebrachte textielproducten wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled;

 • Daarvan is ten minste 20% van de in de handel gebrachte textielproducten) voorbereid voor hergebruik, overige 30% mag worden behaald met recycling of voorbereiding voor hergebruik;

 • 10% van de in de handel gebrachte textielproducten is bestemd voor hergebruik in Nederland;

 • Van het gerecyclede deel wordt 25% vezel-tot-vezel gerecycled.

 

Doelstellingen voor 2030:

 • 75% van het in de handel gebrachte textiel wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled;

 • Daarvan wordt ten minste eenderde deel voorbereid voor hergebruik, het overige tweederde deel mag worden behaald met recycling of voorbereiding voor hergebruik;

 • 15% van de in de handel gebrachte textielproducten is bestemd voor hergebruik in Nederland;

 • Van het gerecyclede deel wordt 33% vezel-tot-vezel gerecycled.

Doelstelling