+31(0) 74 750 8858 info@vaassen.net
English

Europese aanbesteding van representatieve, werk- en veiligheidskleding

De (Europese) aanbesteding van kleding voor overheidsorganisaties is een kwestie van maatwerk. Om een succesvolle aanbesteding te kunnen uitvoeren is het van groot belang om heldere en realiseerbare productspecificaties te voeren.

Het is niet verstandig om eerdere, succesvol gebleken producten een-op-een te gaan beschrijven. Het is een kwestie van de juiste balans vinden tussen wenselijk, commercieel haalbaar en wettelijk vereist.

Ondanks dat de productomschrijvingen in de bijlagen van het beschrijvend document zijn terug te vinden, vormen ze de belangrijkste component van de aanbesteding omdat hierin hoort te zijn omschreven welke producten men precies wil aanbesteden.

 

Binnen Vaassen Textile Consultancy zijn wij van mening dat het beschrijvend document primair een zaak is van de aanbestedende organisatie. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan door aanbestedende organisaties. Een goede productbeschrijving is echter ons werk. Op dit vlak leveren we echt maatwerk. Afhankelijk van de interne kennis en behoefte kunnen we een referentiemeting uitvoeren op de bestaande producten, zo bepalen we de minimum vereisten. Daarna inventariseren we alle (aanvullende) wensen en eisen en tenslotte onderzoeken we de eventuele consequenties van de wettelijke eisen zoals deze voortkomen uit diverse Warenwetbesluiten en Europese wet- en regelgeving.

 

Internationaal aanvaarde normen

Op basis hiervan stellen we onze specificaties voor u op. Niet meer en niet minder dan noodzakelijk om een objectief productvergelijk te kunnen doen. Voor de beschrijving van de eisen maken we gebruik van internationaal aanvaarde en geharmoniseerde normen en voorschriften. Ook houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van commercieel verkrijgbare grondstoffen en halffabrikaten.

Waar nodig wijzen wij u op eventuele knelpunten in de haalbaarheid van uw wensen en eisen en komen meestal met alternatieve voorstellen.

Onze specificaties staan borg voor een heldere communicatie met uw kandidaat-leverancier(s) en dragen bij tot een vermindering van het aantal vragen en het inperken van de nota van inlichtingen.

In het gunningstraject leveren we vaak nog een bijdrage door het objectief meten en of beoordelen van de gevraagde producteigenschappen. Is de stofsamenstelling wel zoals gevraagd? Is het product zodanig geconstrueerd dat het de beoogde levensduur kan halen? Etc.

En niet onbelangrijk: een jarenlange ervaring en volledig onafhankelijkheid en neutraliteit wordt gegarandeerd. Het gaat ons erom dat het juiste product wordt ingekocht.

 

PBM's

Ook op het gebied van het specificeren van persoonlijke beschermingsmiddelen hebben wij de nodige kennis en ervaring. Voor de juiste keuze van de juiste pbm's is een zorgvuldig uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie van essentieel belang. Mede op basis hiervan worden de aan te kopen producten door ons gespecificeerd.

Vanzelfsprekend richten wij ons daarbij ook op de afstemming tussen de pbm's onderling en in combinatie met de kleding.