+31(0) 74 750 8858 info@vaassen.net
English

UKCA

Een van de gevolgen van de brexit is de introductie van een eigen certificatie systeem in het Vereningd Koninkrijk. Dit systeem wordt UKCA genoemd en lijkt, zeker op dit moment, nog sterk op het CE conformiteitssysteem. De verwachting is echter dat zowel de conformiteitseisen en procedures in de toekomst meer en vaker zullen gaan afwijken van de Europese regelgeving vanwege nationale belangen en prioriteiten.

Ons bureau levert de noodzakelijke dienstverlening om via keurende instanties in het Verenigd Koninkrijk UKCA certificaties te verkrijgen voor beschermende kleding en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze certificaties zijn nodig om markttoegang te krijgen.